De kunst van informatiemanagement

 • Een #Langdraadje aan mezelf

  Klik via dit ? artikel eens door naar data.politie.nl.
  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/misdaad-112/winkeldiefstallen-vorige-maand-hoogste-in-negen-jaar-tijd-en-politie-weet

  Als de @Politie niet weet waarom winkeldiefstallen toenemen, dan zou je toch graag een combinatie-grafiek willen maken met feiten als bijv. kosten_levensonderhoud, inflatiecijfers en inkomensgroepen?

  1/n (long ?)

  Of misschien zijn er nog wel andere invalshoeken die je zou kunnen correleren welke niet tot de invloedssfeer van de @Politie behoren. Deze cijfers hebben we denk ik wel ergens verzameld, dus zou het toevoegen van de data geen probleem hoeven zijn (for starters).

  2/n

  Vanuit #DataScience kun je beginnen met het verkennen van de data die we al hebben en kijken of er trendinvloeden die via een andere weg dan handhaving te beïnvloeden zijn (politiek/juridisch/beleidsmatig bijvoorbeeld). De data is er, we moeten deze alleen nog leren gebruiken

  3/n

  De # gaat (natuurlijk) niet alleen over het publiceren van de platte data, maar ook om daar gezamenlijk betekenis aan te kunnen geven (leren gebruiken). Dat is uiteindelijk het enige, maar niet te onderschatten doel van het vastleggen van data.

  4/n

  En dat klinkt wellicht wat theoretisch, maar vraag je je dan eens af wat en hoe (niet of) het ons zou opleveren, wanneer we snellere en bredere feedback kunnen krijgen op vragen, ipv alleen in theorie gemodelleerde systemen te gebruiken.

  5/n

  Het enige wat we hoeven wijzigen is de bereidheid om politiek feedback te durven ontvangen.

  #OpenData kan alleen een #OpenOverheid opleveren, wanneer het gebruik van #Data ook open is, dwz feedback MAG leveren aan het politiek proces. ?

  6/n

  #DeepDemocracy als besturingsmodel is momenteel eigenlijk het enig zinnige antwoord op dit vraagstuk (imho), maar wordt nog weinig in de praktijk toegepast. En dat is jammer want echt #Open ben je alleen als je iets ontvangt.

  7/n

  Een #datagedreven samenleving (dat lijken we ‘met z'n allen' te willen; parlementair zeg maar) nodigt haar deelnemers uit om data te gebruiken; om te laten zien hoe ze functioneert, maar dus ook om aan te geven wat ze nodig heeft om te kunnen functioneren.

  8/n

  Terugvertaald naar de betekenis van de #Data:

  #NL heeft wellicht geen hardere handhaving door politie nodig (die weten het immers ook niet), maar het lef de correlatie te aanvaarden: bepaalde beslissingen hebben dit effect op de samenleving (zo werkt het nu eenmaal).

  9/n

  Wil je het probleem echt oplossen, dan moeten we in onze data het waterbedeffect leren vermijden, datapopulatie-lekken meteen dichten en correlaties in kaart brengen. Mbv deze data kun je dan een rootcause in kaart brengen van een vraagstuk.

  10/n

  Een Rootcause kun je alleen maar doen door naar het verhaal achter de data te kijken en dus de mensen zelf het verhaal te laten doen. Hun verhaal; iets met de #MenselijkeMaat.

  11/n

  Winkeldiefstal boven een bepaalde grens heeft waarschijnlijk ook sociaal-economische oorzaken en effecten. Ook al zijn deze ongewenst, in een dem. # ben je daar nog steeds verantwoordelijk voor, anders functioneert deze niet.

  12/n

  Het zou dus mooi zijn om #Statline uit te breiden met meer #analyse functionaliteit, zodat we aan de hand van deze data correlaties kunnen vinden, die we kunnen onderbouwen met inzichten die weer nieuwe vragen oproepen.

  13/n

  Over de Business Case hoeven we ons niet druk te maken; deze werkwijze scheelt ons een paar parlementaire enquetes en schandalen per jaar, dus die investering is snel terugverdiend. Plus natuurlijk al die nieuwe inzichten die we niet in geld kunnen uitdrukken ?

  14/n

  #QuidProQuo is #NonGratis. Het kost wel wat anders dan geld. Maar dat is het grote wonder van solidariteit; solidariteit heeft een correlatie met draagvlak, maar ook met data (misschien zelf een causaal verband). En die vertelt je alleen iets als je wilt luisteren!

  15/n

  Dat wat #data je vertelt is afhankelijk van wie het je vertelt. #Feiten bestaan alleen in een #context welke je dus moet meewegen (altijd). En die kàn alleen maar meegegeven worden door de persoon of groep waar de data over gaat.

  16/n

  Doe je dit niet, dan is er by definition sprake van #misinformatie. Doe je dit met opzet, dan noemen we het #desinformatie. Maar eitherway, weten wat de (re-)presenteert maakt een behoorlijk bestuurder verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. ☝️

  17/n

  Tot slot (eindelijk)

  We hebben ons niet alleen druk te maken om digi-beten, maar ook om info-beten. #Open en #Inclusief kunnen we alleen maar bereiken wanneer we allemaal in de data vertegenwoordigd zijn toch?

  Laten we ons daar dan mee bezig gaan houden.

  #OverEnUit ?

  18/18


Laatste bijdragen:

 • Een #Langdraadje aan mezelf
  Klik via dit ? artikel eens door naar data.politie.nl.https://www.hartvannederland.nl/nieuws/misdaad-112/winkeldiefstallen-vorige-maand-hoogste-in-negen-jaar-tijd-en-politie-weet Als de @Politie niet weet waarom winkeldiefstallen toenemen, dan zou je toch graag een combinatie-grafiek willen maken met feiten … Lees meer
 • Root Cause Analyse
  Dit artikel op de site van LSG legt op een eenvoudige manier uit waarom de waarom-vraag zo belangrijk is en wat je voor technieken zou kunnen inzetten op … Lees meer
 • Widlak – Zeven ontwerpprincipes voor open source communities bij de overheid (deel 1)
  Het lezen waard – vanuit organisatorische invalshoek irt . Prima stof om je gedachten over te laten gaan bij leveranciers- en productiekeuzes. Vorig jaar verscheen een … Lees meer
 • Column: Geen DWANG! maar wat dan wel?
  Ik geef les in het BCN te Zwolle. Dit is een vergaderlokatie waar veel colleges en cursussen georganiseerd worden. In deze locatie komen voornamelijk werkende mensen die een … Lees meer
 • Atlas van afgehaakt Nederland 
  In de Atlas van afgehaakt Nederland verkennen René Cuperus en Josse de Voogd hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart' van Nederland. Ze laten zien hoe, vaak … Lees meer
 • Journey Mapping
  Journey Mapping (of het nu voor een klantbeleving, een medewerkerintake, een gebruikerservaring of welk ander proces dan ook is) is een steeds vaker voorkomend hulpmiddel. En terecht wat … Lees meer
 • Boven- en Onderstroom in verandering
  We besteden in veranderingen in ons vakgebied ook vaak 80% van de tijd aan de 10% van de bovenstroom (of laat het eens 20% zijn, dat is misschien … Lees meer
 • 7-S model – interne organisatie
  Eén van de veel gebruikte modellen om strategische verandering in kaart te brengen, waarbij je de complexiteit van verandering in kaart kunt brengen voor de interne organisatie. Het … Lees meer
 • DESTEP of PEST analyses
  Een DESTEP analyse is een hulmiddel voor een trend- of krachtenveld analyse (contextanalyse dus) waarin je de consequenties van en invloeden kunt omschrijven vanuit de verschillende invloedssferen. … Lees meer