De kunst van informatiemanagement

 • Te mooi om waar te zijn, of veranderd inzicht?

  En dan komt er tussen alle negatieve nieuws ineens een berichtje waar je je aan vast kunt klampen. Een sprankje hoop. Na twee jaar lang om en eigen invulling (maatwerk) gevraagd te hebben lijkt het kabinet in te zien dat ze het wellicht beter anders kunnen regelen. Maar is dat wel zo? De afgelopen twee jaar is het vertrouwen naar het vriespunt gedaald en alles wat dit kabinet naar buiten brengt wekt wantrouwen op. Over de terechtheid daarvan kun je eigenlijk niet meer twisten, want da’s individueel en ieder persoon heeft wel iets ingeleverd of is iemand kwijtgeraakt. Moeilijke tijden, waar zelfs goed nieuws ondergesneeuwd raakt door wantrouwen. Goed dus om bij jezelf eens te verkennen hoe dat bij je werkt. Waar heb je vertrouwen in (en waarom?) en wat wantrouw je (en ook waarom?). Wat betekent dit voor jou?

  Een eerste verkenning.

  Eigen verantwoordelijkheid is goed, wanneer de vrijheid om deze in te vullen gerespecteerd wordt. Ik ben voorzichtig optimistisch (positief dus) hierover, maar ook scherp en kritisch. Eigen verantwoordelijkheid wordt namelijk nog wel eens anders ingevuld dan ik die opvat en dat geldt voor meer mensen. Ik heb sterk de behoefte aan de betekenis van die eigen verantwoordelijkheid. Want de ruimte die dat biedt (en die je ervaart) bepaalt of het positief of negatief is.

  Een poging tot concreetheid:

  -Is het straks mijn eigen verantwoordelijkheid of ik me aan regeltjes houdt (vaccineren, QR-code, etc) en dat dit afgeleid daarvan de bevoegdheid is die ik krijg? En hoeven dan de overheidsdiensten geen rekening meer te houden met mijn rechten en vrijheden? En moet je dan verantwoording afleggen wanneer je een regeltje overtreden hebt? Want dat is 1 uitleg van eigen verantwoordelijkheid. Het nieuwsbericht doet anders vermoeden, maar de angst lijkt me terecht.

  -Of wordt het een eigen verantwoordelijkheid waarin onze overheid faciliteert en opties biedt en deze in de samenleving weet te organiseren (een nieuwe ‘open polder’ zeg maar). Dat de opties die je aandraagt overgenomen worden wanneer deze logisch onderbouwd zijn. Dat het dashboard daadwerkelijk met de samenleving meebeweegt. Dat de gevolgen van bepaalde maatregelen besproken kunnen worden en gekeken kan worden met alle betrokken partijen naar een oplossing. Misschien zelfs een vorm van deep democracy (en wat zou de #WOO daar mooi bij passen!).

  Over dat laatste ben ik optimistisch positief, over de eerste optie minder omdat deze de laatste tijd te veel gebezigd wordt en leidt tot machtsmisbruik, polarisatie en uiteindelijk afbreuk van de Rechtsstaat (we kennen de verhalen helaas). En dat begint met zienswijze en taalgebruik. Een voorbeeld van de zienswijze die toch het tegendeel doel vermoeden:

  “Het subsidie-infuus was destijds nodig om noodlijdende ondernemers te redden, maar binnen het kabinet klinkt ook dat het een ongezonde werking heeft gehad omdat het kwakkelende bedrijven kunstmatig op de been heeft gehouden.”

  Er wordt bijvoorbeeld niet gesproken over goedlopende bedrijven helpen die door de maatregelen noodlijdend zijn geworden. De ondernemers zelf zijn namelijk veelal niet geholpen! Eigen verantwoordelijkheid geldt in dit geval ook voor het kabinet! Verantwoordelijkheid eisen is deze ook nemen (eat your own dogfood of practise what you preach). Daar heeft dit kabinet een verdraaid slecht track-record in.

  Voor die eerste optie loop ik warm! Ik zou willen voorstellen om ook hier met een pilot van de Wet Open Overheid (zoals die bedoeld is) te beginnen (wordt een stokpaardje), omdat we een veel snellere publieke informatie nodig zullen zijn en dat kan alleen maar goed zijn. Het vraagt van ons allemaal een houding om met deze informatie om te gaan en een systeem om dat te kunnen ondersteunen. Een behoorlijke uitdaging, maar wel eentje waar we elkaar misschien in kunnen vinden.

  Mijn hoop tekent zich redelijk duidelijk af, maar mijn vrees acht ik reëel, Het zal wel ergens in het midden gaan landen vermoed ik.

  Welke invulling geef jij?

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/754492642/langetermijnbeleid-kabinet-tegen-corona-zelf-zorgen-dat-je-niet-besmet-raakt


Laatste bijdragen:

 • Root Cause Analyse
  Dit artikel op de site van LSG legt op een eenvoudige manier uit waarom de waarom-vraag zo belangrijk is en wat je voor technieken zou kunnen inzetten op […]
 • Widlak – Zeven ontwerpprincipes voor open source communities bij de overheid (deel 1)
  Het lezen waard – Ontwerpprincipes vanuit organisatorische invalshoek irt open source. Prima stof om je gedachten over te laten gaan bij leveranciers- en productiekeuzes. Vorig jaar verscheen een […]
 • Column: Geen DWANG! maar wat dan wel?
  Ik geef les in het BCN te Zwolle. Dit is een vergaderlokatie waar veel colleges en cursussen georganiseerd worden. In deze locatie komen voornamelijk werkende mensen die een […]
 • Atlas van afgehaakt Nederland 
  In de Atlas van afgehaakt Nederland verkennen René Cuperus en Josse de Voogd hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart’ van Nederland. Ze laten zien hoe, vaak […]
 • Journey Mapping
  Journey Mapping (of het nu voor een klantbeleving, een medewerkerintake, een gebruikerservaring of welk ander proces dan ook is) is een steeds vaker voorkomend hulpmiddel. En terecht wat […]
 • Boven- en Onderstroom in verandering
  We besteden in veranderingen in ons vakgebied ook vaak 80% van de tijd aan de 10% van de bovenstroom (of laat het eens 20% zijn, dat is misschien […]
 • 7-S model – interne organisatie
  Eén van de veel gebruikte modellen om strategische verandering in kaart te brengen, waarbij je de complexiteit van verandering in kaart kunt brengen voor de interne organisatie. Het […]
 • DESTEP of PEST analyses
  Een DESTEP analyse is een hulmiddel voor een trend- of krachtenveld analyse (contextanalyse dus) waarin je de consequenties van trends en invloeden kunt omschrijven vanuit de verschillende invloedssferen. […]
 • Nieuwjaarsgedicht van De Informatie-dominee
  Alleen en helemaal samen Data bestaan uit woorden > Woorden < De feiten uit verhaal > Teksten < Je geloof bepaalt je waarheid > Bijbel < En die spreek je in […]