>Toolbox<

Op deze pagina staan achtergrondartikelen en uitleg welke ons helpen de soms fuzzy uitgangssituaties een beetje te ordenen. Het is de bedoeling deze met de tijd verder uit te breiden tot een handzame toolbox met downloads en andere hulpmiddelen.


 • 7-S model – interne organisatie
  Eén van de veel gebruikte modellen om strategische verandering in kaart te brengen, waarbij je de complexiteit van verandering in kaart kunt brengen voor de interne organisatie. Het krachtige aan dit model is dat je ‘harde' en ‘zachte' factoren … Lees meer
 • 9-vlaksmodel
  Het (officieel het Amsterdams model) is een handig hulpmiddel om afstemmingsvraagstukken te ordenen. Het is een uitbreiding (variant) op het van Henderson en Venkatraman (1993), waarbij de verbindende functie (IC en Structuur) de kern … Lees meer
 • BiSL
  bisl is een raamwerk waarmee de organisatie van (ook wel de vraagorganisatie van IV genoemd). Het raamwerk bestaat uit een compleet en samenhangend procesmodel, gebaseerd op Best Practices uit het werkveld. BiSL kun je zien als een soort … Lees meer
 • Business Model Canvas
  Het Canvas is een techniek welke voortkomt uit het boek Business Model Generation (Osterwalder). Met behulp van deze techniek kun je snel komen tot een betekenisvolle schets van een organisatie rondom een aanbod (een waardepropositie). De kracht … Lees meer
 • Confrontatie matrix (Strategy-fit)
  De confrontatiematrix is uitbreiding op een SWOT-analyse en bedoeld om de wederzijdse invloed van strektes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart te brengen. Een goed te gebruiken toevoeging op strategy-fit analyses, uitvoeringstoets, marketingplan, of eigenlijk whatever je er door … Lees meer
 • Datamanagement Body of Knowledge (DMBOK2)
  Niet het meest sexy onderwerp om over te hebben, maar daardoor niet minder belangrijk. processen zijn bijzonder belangrijk om de kwaliteit van onze Dataverzamelingen te kunnen begrijpen en garanderen.
 • DESTEP of PEST analyses
  Een DESTEP analyse is een hulmiddel voor een trend- of krachtenveld analyse (contextanalyse dus) waarin je de consequenties van en invloeden kunt omschrijven vanuit de verschillende invloedssferen. Een DESTEP kan daarmee als startpunt worden toegepast voor een IST- … Lees meer
 • Journey Mapping
  Journey Mapping (of het nu voor een klantbeleving, een medewerkerintake, een gebruikerservaring of welk ander proces dan ook is) is een steeds vaker voorkomend hulpmiddel. En terecht wat mij betreft! Journey mapping is een techniek om de route naar … Lees meer
 • Lucidchart.com – Tekenhulp
  Heb je hulp, uitleg of templates nodig voor die digitale schets die je wilt maken voor een opdracht, klant of casus? Of een plek waar je eenvoudig dit soort tekeningen met elkaar kunt delen? Dan is Lucidchart wellicht een … Lees meer
 • Our World in Data
  Eigenlijk maar één van de weinige plekken waar je terecht kunt om wereldwijde data-analyses te vinden\maken van een grote hoeveelheid trendgevoelige data. Of het nu over demografie, milieu, economie, of gezondheidszorg (en veel meer) gaat, OWD heeft het! Maar … Lees meer
 • RACI-matrix
  De RACI matrix komt in verschillende vakgebieden terug en verschillen slechts in detail. De systematiek van deze matrix is eigenlijk overal hetzelfde en daardoor super-bruikbaar om snel inzicht te creëren in multi-framework veranderingen. De belangrijkste toepassing van de RACI … Lees meer
 • Root Cause Analyse
  Dit artikel op de site van LSG legt op een eenvoudige manier uit waarom de waarom-vraag zo belangrijk is en wat je voor technieken zou kunnen inzetten op tot de kern te komen (5x Waarom). Uiteraard kun je hier … Lees meer
 • Strategic Alignement Model
  Het strategic alignement model is ontwikkeld door Henderson en Venkatraman en biedt inzicht in zowel de organisatie als afstemming tussen Business en IT processen. Het model kan als hulpmiddel dienen om inzicht te creëren in Strategic Fit en Functional … Lees meer
 • T H E C O G N I T I V E B I A S C O D E X
  Objectief denken bestaat niet! Dat kun je wel stellen wanneer je deze uitgebreide codex (volledig klikbare wiki!) eens doorbladert. Dit monnikenwerkje geeft een bijzonder uitgebreid en mooi overzicht van alle cognitieve vooringenomenheid die van invloed op ons is wanneer … Lees meer