Bio:

M.S. Smilde, mens.

Praktijkdocent , oftewel Informatiedominee zoekt Geloof 😉

Vermenigvuldigt door te delen.

Begeleidt studenten in vragen en zoeken naar de organisatie van .

-adviseur, IM-hosselaar, Informatie-versterker

by heart, Burgerparticipant by Definition, Groot voorstellingsvermogen

Favoriete Quote (momenteel): “Het is geen voetbalwedstrijd!”

Werkt actief aan BIM-Geboden:

  • Niet normaliseren, wat niet te normeren is (of positief: Normaliseer alleen wat te normeren valt!
  • Twijfel is te normeren.
  • By Design is geen politieke keuze of wet die je moet nakomen, maar een ontwerpprincipe wat je wilt hanteren als uitgangspunt. Ook in je proces- of wetsontwerp.
  • Gij zult pas instrumenteel benaderen, NADAT de systeemgrens is getoetst (een principiële benadering start met waarom)
  • Goede informatie is open informatie en voldoet aan i+i=3

Best bereikbaar op marcel @ msmilde.nl