Categorie: Termen en definities

Hieronder vind je achtergrondinformatie, termen en definities van onderwerpen die op deze site worden behandeld.

Root Cause Analyse

april 4, 2022 Door admin

Dit artikel op de site van LSG legt op een eenvoudige manier uit waarom de waarom-vraag zo belangrijk is en wat je voor technieken zou kunnen inzetten op tot de […]

Journey Mapping

maart 14, 2022 Door admin

Journey Mapping (of het nu voor een klantbeleving, een medewerkerintake, een gebruikerservaring of welk ander proces dan ook is) is een steeds vaker voorkomend hulpmiddel. En terecht wat mij betreft! […]

DESTEP of PEST analyses

januari 11, 2022 Door admin

Een DESTEP analyse is een hulmiddel voor een trend- of krachtenveld analyse (contextanalyse dus) waarin je de consequenties van trends en invloeden kunt omschrijven vanuit de verschillende invloedssferen. Een DESTEP […]

RACI-matrix

december 31, 2021 Door admin

De RACI matrix komt in verschillende vakgebieden terug en verschillen slechts in detail. De systematiek van deze matrix is eigenlijk overal hetzelfde en daardoor super-bruikbaar om snel inzicht te creëren […]

Our World in Data

december 27, 2021 Door admin

Eigenlijk maar één van de weinige plekken waar je terecht kunt om wereldwijde data-analyses te vinden\maken van een grote hoeveelheid trendgevoelige data. Of het nu over demografie, milieu, economie, of […]