Curriculum Vitae

We leven in een ‘Age of Information', een tijdperk waar informatie niet alleen een middel is, maar een voorwaarde om op alle niveau's in organisaties keuzes te kunnen maken. Die keuze begint bij welke informatie je vast wilt leggen en hoe belangrijk je deze wilt maken. En met de toenemende snelheid, beschikbaarheid en diversiteit van informatiebronnen is dat geen sinecure. Daarbij betekent het veranderen van omgeving (context) of organisatie, ook (het belang) in de mee moet veranderen.

De huidige crises laten zien dat een hogere mate van informatisering weliswaar leidt tot meer wendbaarheid (inzicht, dus keuze), maar ook tot meer discussie en onduidelijkheid. Het belang van de kwaliteit van en betekenis geven aan onze dataverzamelingen is hiermee nog belangrijker geworden. Dit vraagt om competenties die zowel in de breedte (van bedrijfskunde tot ICT) als in de diepte (van management tot uitvoering) informatie in lijn kunnen brengen.

Ik denk door mijn brede achtergrond, competenties en kennis hier een nuttige bijdrage aan te kunnen leveren in veel organisaties.

Werkervaringen\rollen:

Huidige rollen:

-2019-heden: Praktijkdocent \ Ontwikkelaar Bestuursacademie Nederland –
-2016-heden: Start-up Webshop VintageFamily.nl
-2012-heden: Stand-up Consultant
-2010-heden: Praktijkdocent \ Ontwikkelaar NCOI, Computrain, Bestuursacademie NL
-2008-heden: Eigenaar Sm!lde

Afgeronde rollen

-2017-2019: Interim Informatiemanager Patiëntenvereniging
-2015-2015: Kwartiermaker \ Projectmanager ESB-pilot Universiteit Utrecht
-2014-2015: Projectmanager ESB-implentatie (DevOps team) Wageningen University & Research (WUR)
-2011-2012: Projectmanager BI- Capability and Maturity – Royal Bank of Scotland CDD – AML Ops
-2009-2010: Senior BI-consultant – Cap Gemini NL
2010: Projectmanager e-Commerce Bakker Hillegom
2009: BI-Projectmanager ProRail
-2005-2008: Teamleider (Bedrijfstoepassingen) Consultancy ViaData Automatisering
Consultant BI en EXACT verschillende MKB-klanten
Projectleider\Consultant Partoer CMO en Provincie Fryslan
-2002-2005: Applicatiemanager (BIM-rol) Royal Friesland Foods
-1999-2002: Applicatieontwikkelaar \ Projectmanager ITO \ NPol

Vrijetijdswerk

-2011-2013: Bestuurslid (penningmeester, voorzitter), Stichting Improvisatietheater TarTrek Haarlem
-2007-2011: Algemeen Bestuurslid, Stichting Hebbus Zwolle (Kringloop)
-2000-2003: Lid Dagelijks Bestuur, PvdA Leeuwarden
-1996-1997: voorzitter werkgroep Internationaal, Landelijke Studenten Vakond
-1995-1997: voorzitter, Studenten Vakbond Leeuwarden
-1994-1998: MR-lid Facultaire en Centrale Medezeggenschapsraad NHL

Niet iedere verandering is een verbetering, maar iedere verbetering is wel een verandering

Ontwikkelde opleidingen\Publicaties

Big Data binnen Overheden – Bestuursacademie NL 2020 HBO
Business Intelligence – Computrain 2020 HBO
-Datawarehousing: Computrain 2020 HBO
-Digitale Informatievoorziening voor BIM-ers: Bestuursacademie Nederland 2020 HBO
-Functioneel Beheer binnen Overheden: Bestuursacedemie 2020 HBO
-Overheid in Verandering: Bestuursacademie Nederland 2019 HBO

Verzorgde Opleidingen (2010-2021)

-Data-analyse voor Managers (A), NCOI HBO
Business Information Management (A), NCOI HBO
-Inrichting van Functioneel Beheer (Richtinggevend ) (A), NCOI HBO
-Functioneel Beheer en Informatievoorziening (A), NCOI HBO
-Kernprocessen Functioneel Beheer (A), NCOI HBO
-Functioneel Beheer binnen Overheden (A), Bestuursacademie HBO
-Overheid in Verandering (A), Bestuursacademie HBO
-Big Data binnen Overheid (A), Bestuursacademie HBO
-Business Intelligence (A), NCOI HBO
-Datawarehousing (B), NCOI HBO
-Introduction to PowerBI (B), Computrain
-IT-Development (obv -Scrum) (A), NCOI HBO
-Privacy van Persoonsgegevens binnen Sociaal Domein (A), Bestuursacademie Nederland HBO
- (B), NCOI HBO
-, NCOI HBO
-Projectmanagement methoden en technieken (wo. Prince2, Agile-Scrum) (A), NCOI, Scheidegger, Twice HBO
-Projectmanagement soft-skills (A+B), NCOI HBO
-Social Media (A), NCOI HBO
-ICT-Dienstverlening (B), NCOI HBO
-Bedrijfskundig Informatiemanagement (B), NCOI HBO
-Softwarebeheer (B), NCOI MBO
-Hardwarebeheer (B), NCOI MBO
-Basisopleiding Informatica, NCOI HBO
-ICT-Strategie, NCOI HBO
-Internet en Intranet, NCOI HBO
-E-Business, NCOI HBO
-Microsoft Project basis 2010 – Twice
-Digitalisering van Bedrijfsprocessen, NCOI HBO
-Kwaliteits- en Servicemanagement, NCOI HBO
-Basiskennis ICT voor medewerkers in een ICT-omgeving, NCOI HBO
-Information Systems Foundation (EXIN), NCOI HBO
-Werkplekbeheer en kantoorautomatisering, NCOI HBO

Opleidingen

-1993-1999: Overheidsmanagement – Public Administration, bachelor, Thorbecke Academie NHL
-2012: Trainingsacteren, F-Act
-2012: Didactische Vaardigheden, NCOI
-2012: Business Development, Open Circles
-2009: Engagementmanagement (Projectmanagement), Cap-Gemini
2007: Prince2 Foundation, Startel
-2006: ProClarity Administration, ProClarity
—MS-SQL 2005, SSIS (ETL), SSAS,
—ProClarity Dashboard Server,
—ProClarity Server,
—ProClarity Web Professional\ProClarity Desktop Professional
—ProClarity WebClient
-2005: e-Synergy administration, Exact Software Nederland
—TECK5: Installation and Administration of e-Synergy, MS-IIS and MS-SQL
—TECK7: Implementing e-Synergy basics: Workflow, HRM, Documents, Projects, CRM, Financial (basics), Logistics, System-Administration.
—TS002: e-Synergy Advanced Administration: Workflow, HRM, Documents, Projects, CRM, Financial (basics), Logistics, System-Administration.
-2002: BO Full End User v5, Business Objects
-2002: Character Application Development, Progress Nederland
-2002: MFG-PRO administration, QAD Development
—basics of Administrating MFG-PRO
—basic application flow of MFG-PRO
-2000: ACCELL\4GL Application Development, ITO
-1999: Basistraject Informatica, Bull Opleidingen
—Algemeen: Introductie Informatica. Inleiding Gestructureerd Programmeren, Jackson Structured Programming
—Systeem Analyse & Ontwerp: Gegevensanalyse & Ontwerp, Relational Database Design, Systeem Ontwikkel Methoden
—Unix: Unix Basisgebruik, Unix voor Ontwikkelaars (Shell Programming)
—Oracle: SQL en SQL*Plus, PL/SQL

Een verandering is niet op te lossen vanuit de denkwijze die hem gecreëerd heeft (vrij vertaald van Eénsteen)

Skills\Persoonskenmerken

Veelzijdig