Naar een vraaggestuurde informatievoorziening

april 27, 2021 Door admin

Prima boek om te gebruiken naast Governance en inrichting – BiSL Scenario's, waarbij dit boekje een prima praktische vertaling biedt naar een IV binnen een zorgorganisatie.

, en hebben als markstandaarden voor IT- en (beheer) een grote vlucht genomen. Om deze goed toe te kunnen passen worden IT-beheerders getraind in deze methodes en worden processen ingericht. Wat hierbij altijd speelt zijn vragen als: ‘hoe hang ik dat nou op in de organisatie', ‘wie zijn de stakeholders en hoe betrek ik die' of ‘wie is nou waarvoor verantwoordelijk'. Specifiek op het terrein van functioneel beheer en/of (business)informatiemanagement spreken we hierbij over de inrichting van de vraagorganisatie van de .

In de zorgmarkt en met name bij de zorgorganisaties spelen omvangrijke veranderingen, veroorzaakt door de geïntroduceerde marktwerking, maatschappelijke veranderingen en de (technologische) mogelijkheden voor een innovatieve zorg. Informatievoorziening speelt hierbij steeds meer een cruciale rol. De ervaring leert dat de informatievoorziening alleen succesvol kan zijn wanneer deze direct vanuit de zorg en de bedrijfsvoering wordt aangestuurd. In de zorgsector betekent dit voor veel organisaties dat zij moeten en willen transformeren van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde informatievoorziening.

‘Naar een vraaggestuurde informatievoorziening' is geschreven door experts op het gebied van de standaarden voor het beheer van IT en de informatievoorziening (IV). Zij brengen de werelden van IT en de business – in dit geval de zorg en bedrijfsvoering daarvan – bij elkaar. Dit combineren ze met hun jarenlange beheerervaring in verschillende marktsegmenten, waardoor Naar een vraaggestuurde informatievoorziening een praktisch boek is geworden. Het biedt de lezers vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus handreikingen en best practices. Een ieder die in zijn of haar organisatie met deze materie te maken krijgt, zal zich herkennen in de sprekende situaties en voorbeelden die in dit boek zijn uitgewerkt.

Dit boek geeft zowel theorie als een praktijkcase die als rode draad door het boekje loopt. Zo geeft het boek concrete handvatten voor de inrichting van business informatiemanagement in zorgorganisaties.

Het boek is dan ook een handleiding voor management, informatiemanagement en functioneel beheer(ders). We beogen hiermee ook aan te sluiten met leerprogramma's voor de zorg bij onderwijsinstellingen.

https://www.managementboek.nl/boek/9789012582049/naar-een-vraaggestuurde-informatievoorziening-remko-van-der-pols

Delen is vermenigvuldigen!