BiSL Zelfevaluatie

april 25, 2021 Door admin

Handige zelfscan tbv processen met praktisch bruikbare vragenlijsten inedeeld per procescluster. Een Maturityscan maken was nog nooit zo eenvoudig 🙂

BiSL-diagnose voor business – 2e herziene druk

Zelfevaluatie is het zelfstandig, systematisch beoordelen van de manier van werken en de resultaten die dit oplevert. Door het invullen van de BiSL Zelfevaluatie krijgt u inzicht in de mate waarin business management en daarbij behorende processen/ activiteiten binnen uw organisatie zijn ingericht.
Belangrijk doel bij deze zelfevaluatie is niet alleen het verschaffen van inzicht in de mate waarin bepaalde processen zijn ingericht, maar vooral ook het inzichtelijk maken van de beperkingen van de organisatie en de gevolgen die dit heeft voor de (continuïteit en kwaliteit) van de dienstverlening. Aan de hand van de resultaten kunnen vervolgens gericht acties worden uitgezet ter verbetering.

https://www.managementboek.nl/boek/9789087537081/bisl-zelfevaluatie-ralph-donatz

https://www.bol.com/nl/f/bisl-zelfevaluatie/34957584/

Delen is vermenigvuldigen!