Freedom of Information

januari 24, 2022 Door admin

Dit is wat Freedom of Information oplevert: een daadwerkelijke keuze (over keuzevrijheid gesproken):


Zou je ondertussen kunnen stellen dat beleid wat 17k levens in de UK heeft gespaard, maar op z'n minst 50k levens van alleen al kankerpatiënten heeft gekost misschien op zichzelf schadelijk is voor de volksgezondheid? Dat we misschien wel eens de verkeerde keuze hebben gemaakt om hetzelfde soort maatregelen als in de UK (maar dan strenger) ook hier in NL te hebben doorgevoerd? Op z'n minst belangrijk genoeg om ons snel in te verdiepen, want we hebben ondertussen nog steeds het zwaarste beleid in de EU. En landen die dit inzicht wel hebben, nemen het enige wijze besluit: #stopdelockdown NU!


Precies dit soort (en er is meer) moet in onze modellen meegenomen worden en is voorbehouden aan openbaar debat. Niet stiekem in het OMT of in een kabinetsberaad afwegingen maken die niemand meer kan volgen.
Het wordt tijd dat de Tweede Kamer haar rol weer serieus gaat nemen, de ziekte z'n A-status ontneemt en dat er vrije informatie wordt geëist. Er is genoeg gerommeld met data en het kabinet laat keer op keer zien z'n IV niet in de hand te hebben (hands down). Je kunt anderen niet op verantwoordelijkheid wijzen die je zelf niet kunt waarmaken. Dat heet gelijkwaardigheid of ‘level playing field': je hebt ook de tegenmacht ruimte te bieden om zichzelf te organiseren! Vrije informatie is een voorwaarde voor een . #informatieongelijkheid zorgt voor wortelrot.


Dus kom maar op met die ; dat is niet zo moeilijk als je denkt; als je maar wilt.


Delen is vermenigvuldigen!