Me on Tweets

Best wel heftige analyse als je begrijpt wat dit betekent.

2/3 van het nieuw beleid is te slecht onderbouwd en het lerend (aanpassend) vermogen ver ondermaats. Dan moet je dus niet aankomen met handhaving en\of vertrouwen eisen, maar eerst je eigen IV op orde hebben @MinPres

Best wel heftige analyse als je begrijpt wat dit betekent.

2/3 van het nieuw beleid is te slecht onderbouwd en het lerend (aanpassend) vermogen ver ondermaats. Dan moet je dus niet aankomen met handhaving en\of vertrouwen eisen, maar eerst je eigen IV op orde hebben @MinPres
Simon Lelieveldt @finhstamsterdam

Zomaar een stukje werk vanuit de Rekenkamer.

https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2021/04/21/ministeries-stellen-zelden-voor-bestaand-beleid-te-staken

Driedubbele salto met Flick-Flack van Arno Visser (Rekenkamer):
"Een wereld waar vertrouwen verdwijnt en cynisme overheerst" (Gogol)
"Een meerderheid in de Kamer is niet hetzelfde als voldoen aan de voorwaarden die horen bij een Rechtsstaat"
1/2
va 1:16
https://www.youtube.com/watch?v=AsvOHmnGfcA

En ook hier is het ontbreken van tijdige en volledige informatie weer onderdeel van gesprek (zucht).

Ik begrijp ondertussen niet meer waarom er niet met gezwinde spoed energie aan de #WOO (full spectrum) wordt gegeven.

Het begint toch wel erg op #onwil te lijken.

Pieter Omtzigt @PieterOmtzigt

De meest brisante documenten komen altijd pas na een debat.
Zo ook vanavond bij Rutte:
Er blijkt al een jaar een project en geld om sms berichten beter op te slaan bij zijn ministerie(!)
In dit draadje geef ik wat toelichting
(1)

Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Maar wat als de gasten het niet meer pikken? Dan neemt @MinPres ineens deze 'vechthouding' aan.
Mark; vertrouwen begint met het TONEN van vertrouwen, niet het eisen of chanteren. Als je dat niet kunt, dan kun je misschien beter gaan.

Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Maar wat als de gasten het niet meer pikken? Dan neemt @MinPres  ineens deze 'vechthouding' aan. 
Mark; vertrouwen begint met het TONEN van vertrouwen, niet het eisen of chanteren. Als je dat niet kunt, dan kun je misschien beter gaan.
RTL Nieuws @RTLnieuws

Rutte gepikeerd: 'Als er geen vertrouwen is, ga ik andere dingen doen' https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5309703/rutte-gepikeerd-als-er-geen-vertrouwen-ga-ik-andere-dingen-doen

Kom ik tijdens het opruimen ineens Bill Gates weer tegen... Het #WEF runs reep 😉

Op dezelfde dag als naar buiten komt dat onze @MinPres het niet zo nauw neemt met de democratische verantwoording (#wob @woo #sms) deze post over verantwoording over het beleid van het afgelopen jaar. Wat mag je van deze man (en zijn discipelen) nog geloven?

Op dezelfde dag als naar buiten komt dat onze @MinPres het niet zo nauw neemt met de democratische verantwoording (#wob @woo #sms) deze post over verantwoording over het beleid van het afgelopen jaar. Wat mag je van deze man (en zijn discipelen) nog geloven?
Mark Rutte @MinPres

Op #Verantwoordingsdag legt het kabinet verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. @Minister_FIN heeft zojuist het Financieel Jaarverslag Rijk en de jaarverslagen van de ministeries aangeboden in de Tweede Kamer ➡ http://Rijksoverheid.nl/Verantwoordingsdag

Ik geloof niet zo zeer in petities, aangezien er doorgaans niets mee gebeurt. Maar dan staat het in ieder geval wel vereeuwigd op het world wide interweb. Dus vind je enige vorm van zelfbeschikking van belang, teken dan!

Image for twitter card

Minister Kuipers mag geen soevereiniteit van Nederland overdragen aan het WHO

Wij, de burgers van Nederland, geven het kabinet geen toestemming om namens Nederland goedkeuring te geven voor de ...

whoopafstand.petities.nl

Met een automatische push en centrale opslag ihkv de heeft @MinPres geen extra opslag nodig op z'n #Nokia en kan hij ten alle tijde zijn #sms-jes terugvinden in de centrale openbare opslag. Handig toch?
Ik zeg: meteen doen!

Waar zijn alle #moraalridders en #factcheckers als het over de gaat? Als je je daar momenteel niet druk over maakt, dan kun je je standpunten niet meer veroorloven.

Het moet een keer gezegd zijn. Bij deze.

Tag je faroviete journalist, ridder of checker hieronder.

NL stemt nee, kabinet doet ja.... voor de zoveelste keer. En dan te bedenken dat we aan de vooravond staan van een veel te grote overdracht van bevoegdheden aan de EU. Dit biedt geen vertrouwen in een goede uitkomst.
#Democratie #Trias #EU
1/3

Image for twitter card

Nederland stemde tegen de ‘sleepwet’ en toch staat nu alles klaar voor grootschalig aftappen

Het gevreesde sleepnet is er sluipenderwijs toch gekomen. Hoewel een meerderheid van de Nederlanders in 2018 tegen d...

www.volkskrant.nl

Er passeert zojuist één van de mooiste vragen van dit jaar op mijn tweede scherm:
"How much is enough?"

Dus, bij deze:
Hoeveel is genoeg?

#durftevragen

egocratie - Zelfstandignaamwoord

1. samenleving waarin eigenbelang en egoïsme belangrijker zijn dan solidariteit en gemeenschapszin

Stelling van de dag:
Het grootste probleem van de zgn 'ontspoorde Rechtstaat' is dat de politiek (het kabinet) de uitvoering (ambtenarij en rechterlijke macht) geïnstrumentaliseerd heeft. Daarmee worden politieke keuzes afgedwongen in wetten, terwijl deze niet rechtmatig zijn.

Je kunt met elkaar vanaf je eigen bubbel gaan roepen dat je waarheid en betrouwbaarheid belangrijk vindt, maar zonder een helder idee van wat informatie is kun je niet spreken van desinfo en ben je per definitie onbetrouwbaar (that works both ways)...

Peter ter Horst @PeterterHorst

Je kunt ongemakkelijke desinformatie bestempelen als waarheid maar daarmee maak je jezelf niet minder onbetrouwbaar 💫 https://twitter.com/rblommestijn/status/1524294069928796160

Toch nog even een goed nieuws tweet tussendoor. Mijn eigen gemeente heeft in ieder geval de website op orde en spreekt netjes over verzoek. Well done @Gemeente_Lwd
https://www.leeuwarden.nl/nl/woo-verzoek-indienen

Moet de laatste tijd steeds weer aan een van m'n favoriete cartoonseries denken. Toen was het nog een cartoon....

https://www.youtube.com/watch?v=qzZmU0aGmcc

#Wob #EU #Rutte #EnDeRestVanDeHeleRambam

'Conference on the Foe'?

Wie is die vijand dan?

'Conference on the Foe'?

Wie is die vijand dan?
Guy Verhofstadt @guyverhofstadt

BREAKING — Conference on the Future of Europe approves radical overhaul of the EU: end of unanimity, abolishment of veto’s, launch of Joint Armed Forces of the Union, transnational lists and many other reforms…

🇪🇺

En daar hebben we meneer @hugodejonge 'Nee geen dwang, maar eigen keuze' weer door de bocht. Een te smalle vocabulaire, dito wereldbeeld en toolbox.
Ik heb op mijn beurt geen begrip meer voor dit soort bestuurders.
#IkHaakAf

RTL Nieuws @RTLnieuws

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat dit per 1 januari 2024 moet regelen. https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5304958/gemeenten-wijken-van-gas-afsluiten-wetsvoorstel-1-januari-2024

Voor 10 mln kun je een behoorlijke pilot opstarten met 10x beter resultaat!!!

Het argument van 'onze' minister: we moeten de bottleneck (onze werkwijze) overeind houden?

Mij wordt wel eens gevraagd of ik dit beter zou kunnen. Mijn volmondig antwoord is: JA!!!!

Voor 10 mln kun je een behoorlijke pilot #WOO opstarten met 10x beter resultaat!!! 

Het argument van 'onze' minister: we moeten de bottleneck (onze werkwijze) overeind houden? 

Mij wordt wel eens gevraagd of ik dit beter zou kunnen. Mijn volmondig antwoord is: JA!!!!
Wouter Aukema @waukema

#WOB BeslisNota @MinVWS d.d. jul-2021

50 Extra #Juristen nodig en een ProgrammaDirectie.
Meerkosten: 10 MILJOEN euro per jaar.

Dat is 200 duizend euro per jurist. Om zwart te lakken en ambtenaren uit de wind te houden.

1/

Potverdrie zeg: @PostNL levert (retour)pakketje niet af, maar zet hem wel op afgeleverd op adres! En een antwoord kan dagen op zich laten wachten.
Wat moet ik nu aan m'n klant vertellen zonder dat het als lullige rotsmoes over komt?
#WebshopTroubles

Tot zo ver mijn 'best made plans' voor vandaag. Met zoonlief in MCL om pols in gips te zetten. Vreemd soort kroon op Koningsspelen 😕

Kunnen we boer zoekt vrouw niet gewoon van de TV halen en dit soort uitzendingen verplicht stellen? We moeten het hier over gaan hebben met elkaar!

In dit geval ben ik voor #dwang.
#digitalisering #autonomie

https://www.youtube.com/watch?v=F0FCQOB6iKk

Heeft onze @MinPres misschien ook een definitie van wat hij met 'bedrijven' bedoelt? Zijn het misschien de bedrijven die het zich kunnen veroorloven om belasting te ontwijken via allerlei constructies?
#durftevragen

Image for twitter card

Kabinet: extra belasten bedrijven en vermogenden niet te voorkomen

Het kabinet kampt met financiële tegenvallers en er wordt nu gezocht naar oplossingen om het gat te denken. Premier Rutte laat al wat doorschemeren.

nos.nl

De partijen vinden dat de simpele ja/nee-vraag van referenda geen recht doet aan hoe complex problemen vaak zijn.

Maar @cdavandaag en @VVD vinden het geen probleem om 4 jaar lang hun macht te legitimeren met deze simpele stem...

#Hypokriet

RTL Nieuws @RTLnieuws

De kans dat Nederland een correctief referendum krijgt, lijkt zo goed als verkeken. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5301529/krijgen-referendum-tweede-kamer-nederland-eindelijk-een-correctief

Kwijtschelden in uitzonderlijke situaties is reeds geregeld bij wet: en dat het een uitzonderlijke situatie is (geweest) kan niemand ontkennen toch?. Tijd dat de ambtenaren @Belastingdienst hun discretionaire bevoegdheden gaan gebruiken!

Image for twitter card

Hulpverleners verwachten extra instroom van duizenden in schuldhulp

Dat concludeert brancheorganisatie NVVK op basis van onderzoek naar gevolgen van coronapandemie.

nos.nl

Heerlijk om weer wat van deze mannen te horen!

https://open.spotify.com/track/27hktiddJj63mK6gZAQp4q?si=FzzgAb1DQ4ScdwcM9pnkEA&nd=1#login

Privacy: "Het recht om met rust gelaten te worden" mag niet zonder wettelijke borging (doelbinding) geschonden worden. Wat je er ook van vindt.
Is het dan je recht om zgn des-info te verspreiden? Is het een overheidstaak om dit op te sporen? Afspraak is afspraak toch?
#NCTV #LIMC

Privacy: "Het recht om met rust gelaten te worden" mag niet zonder wettelijke borging (doelbinding) geschonden worden. Wat je er ook van vindt.
Is het dan je recht om zgn des-info te verspreiden? Is het een overheidstaak om dit op te sporen? Afspraak is afspraak toch?
#NCTV #LIMC
Marc van der Vegt (His Spirit) @VegtDoor

#WOB Omgevingsanalyses-NCTV- LIMC- OSINT en (Des-)informatie Oorlogsvoering & Psychologische Operaties

Wederom is de Kamer fout geïnformeerd

Wat doet dit met onze #democratie ?

Deel 1: Nederland

Het wordt steeds minder aan te zien\horen wat er in de #tweedekamer gebeurt. In ieder dossier is de Informatievoorziening niet op orde of te laat, om vervolgens dure bureau's in te huren om te reconstrueren met als doel afrekening. 🧵
#WOB #WOO #Digitalisering #Transparantie

Best Kabinet,
Beste @markrutte, @WBHoekstra, @SigridKaag ,@gertjansegers en alle andere opvulling van de gelederen. Dank jullie voor jullie leiderschap. Jullie zijn een groot voorbeeld voor Nederland!
Onze dank is groot!
Dank (driewerf)!
https://www.youtube.com/watch?v=Ka14hR12ES4

Ik doe hem ook even via deze route: Je moet je toch echt even achter de oren krabben wanneer je dit allemaal leest. Dit zijn 'onze instanties' die 'ons' vertegenwoordigen toch?
Think again.
#WOBdocumenten #ondermijning #democratie

Image for twitter card

Wob-documenten onthullen hoe het Rijk en techbedrijven op grote schaal samenwerken aan mind-control

Onderzoek in wob-documenten laat zien hoe het Rijk zich sinds de epidemie heeft georganiseerd bij het tegengaan van ...

danielvdtuin.substack.com

Voor eenieder een lange, maar belangrijke draad om tot je te nemen. Dit is nogal wat en ik vraag me af of we beseffen wat hier aan de hand is. Vanuit mijn vakgebied gaan in ieder geval allerlei alarmbellen af: hard en lang! Een -ondermijnend onderwerp!
#WOBdocumenten

Voor eenieder een lange, maar belangrijke draad om tot je te nemen. Dit is nogal wat en ik vraag me af of we beseffen wat hier aan de hand is. Vanuit mijn vakgebied gaan in ieder geval allerlei alarmbellen af: hard en lang! Een democratie-ondermijnend onderwerp!
#WOBdocumenten
Daniël van der Tuin @danvandertuin

#WOB-documenten "Desinformatie":

Het gaat niet om desinformatie bestrijden. Het gaat om mind-control in het geallieerde machtsblok. 1/25

Het eerste stapje richting iets wat op transparantie leidt. Wel jammer dat de eerste stap compleet is uitgekleed en eigenlijk een WOB+ (of een WOO-light) is.
Waarom niet gewoon 'Open tenzij'? Dat is vele malen eenvoudiger!

Image for twitter card

De nieuwe Woo komt eraan

Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Vanaf 1 mei 2022...

www.rijksoverheid.nl

Ja, maar 12% van 200.000 is veel meer dan 12% van 20.000 zei hij brallend, terwijl hij een toastje kaviaar wegspoelde met z'n glaasje champagne. Dus wie wordt er het hardst getroffen?
#satire #NamaakElite

NOS @NOS

Inflatie steeg in maart fors, tot bijna 12 procent https://nos.nl/l/2423437

Interessante lezing over de gevolgen van #Sancties tegen de #Roebel.

Ik zou dit wel eens in begrijpelijk Nederlands uitgelegd willen krijgen (#durftevragen: @ArnoWellens, @PieterOmtzigt ? 🙂
Ik begrijp niet hoe en\of waarom wij (de #EU) met sancties de Russen helpen.

Interessante lezing over de gevolgen van #Sancties tegen de #Roebel.

Ik zou dit wel eens in begrijpelijk Nederlands uitgelegd willen krijgen (#durftevragen:  @ArnoWellens, @PieterOmtzigt ? :)
Ik begrijp niet hoe en\of waarom wij (de #EU) met sancties de Russen helpen.
Robin Brooks @RobinBrooksIIF

Russia says it wants to be paid for its gas in Rubles. What does that mean? Russia is a current account surplus country (black), so it exports more than it imports. Such a surplus country is constantly building financial claims on other countries. That happens in one of 2 ways...

Een rapport geschreven door een politicus is nooit snoeihard, maar afgewogen.
Een afgewogen rapport dus waar @hugodejonge het natuurlijk niet mee eens is. Hem treft nooit blaam, want hij is de beste toch? Daar hebben we een naam voor op straat.
#OVV

Image for twitter card

Kabinet omarmt snoeihard rapport over corona-aanpak: ’Crisisstructuur niet op orde’

Het kabinet omarmt het snoeiharde rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de Nederlandse aanpak ...

www.telegraaf.nl

Af en toe wat anders dan moeilijk en problemen 🙂
Want vintage is #CO2 neutraal, #groen en #recylcled
---
Dit is wel een hele mooie hoor! Dus met onze bijzondere aandacht vragen we jullie aandacht voor dit pareltje van een platenspeler:

https://www.youtube.com/watch?v=AbZUG6rHGew
---

Dus in naam van de bescherming van het kind willen we de EU de macht geven om in onze prive-berichten te sneupen (whapp, mail, telegram) terwijl ze zelf niet eens public domain sms-jes willen delen?
Klopt dit?
Wat is hier NIET vreemd aan?
#EU #EC #Privacy

Image for twitter card

Have your say

ec.europa.eu

Hoe noem je een situatie waar het beginsel van 'Égalité devant les charges publiques' overtreden wordt door een volstrekt overduidelijk geval van 'detournement de pouvoir'? En hoe strafbaar is een dergelijk dubbel ambtsmisdrijf?

#WOB #hugodejonge #Mondkapjesdeal

Gedonder in het vooronder. Dit hadden we nooit mee hoeven maken en we moeten ons serieus afvragen of we zoiets in de toekomst nog eens opnieuw willen. Dit is zo ontzettend lelijk!
Ik verklaar me als burger iig opnieuw demissionair!
#WOB #WOO #bah

Gedonder in het vooronder. Dit hadden we nooit mee hoeven maken en we moeten ons serieus afvragen of we zoiets in de toekomst nog eens opnieuw willen. Dit is zo ontzettend lelijk!
Ik verklaar me als burger iig opnieuw demissionair!
#WOB #WOO #bah
Wouter Aukema @waukema

Dit Kabinet weigert om het #FeitenRelaas mbt de #Mondkapjesdeal aan de 2e Kamer te geven.

Daarom hier de #Feiten die wij aantreffen in de WOB-documenten.

Onderaan mijn conclusie hierover.

#WOB Team @vegtdoor, @ceescees72, @danvandertuin

./

Net bij de snackbar:
Nee we mogen dit geen Turkey-stick meer noemen, want dan voelen sommigen zich gediscrimineerd. Het heet tegenwoordig een KiKa-stick. 🤷‍♂️
Ik vraag me oprecht af wat ik aan het eten ben...
#woke #kika #turkey #kalkoen dus

Zelfs @pieterderks doet een verkapte oproep voor een versnelde en volledige #WOO implementatie. Ik zeg; DOEN!
Een geloofwaardige #Overheid in een werkende doet het zonder leugens beter dan met!
Dank je Pieter voor dit pleidooi!

https://www.youtube.com/watch?v=LJFiACsFsQQ

Bijzonder bericht in de Telegraaf: Eigen verantwoordelijkheid als lange termijn strategie voor Covid.
Mijn vraag: Droom of werkelijkheid?

#COVID19 #Maatregelen #Vragen

Image for twitter card

Te mooi om waar te zijn, of veranderd inzicht?

En dan komt er tussen alle negatieve nieuws ineens een berichtje waar je je aan vast kunt klampen. Een sprankje ...

www.msmilde.nl

Het wordt wat mij betreft te weinig gezegd, dus bij deze:
@RenskeLeijten HELDIN!

https://www.youtube.com/watch?v=g-Ps25HdFG8

Je kunt natuurlijk met die inflatie je geld op de bank laten staan, maar je kunt ook in iets waardevasts investeren. En dat kan nog milieuvriendelijk ook.
Hoe?

Tijd om onze webshop maar eens een keertje te pluggen:

http://www.vintagefamily.nl

#vintage #investeren #inflatie

Eerlijkheid duurt het langst. M.a.w. daar heb je in korte termijn politiek niets aan.

psst: u wist het misschien nog niet, of bent er een beetje aan gewend geraakt, maar Nederland is geen bedrijf hoor.
Ik herhaal: Nederland is geen bedrijf!

Alle maatregelen gaan eraf (nou ja, er blijft een zwaard van Damocles hangen zonder medische noodzaak, maar goed, voor nu...) dus tijd voor een muziekje.

https://www.youtube.com/watch?v=duOoqDu2H70

#Covid_19 #Maatregelen

Het klopt wat @WybrenvanHaga hier zegt; dataminimalisatie (het recht om met rust gelaten te worden) is een belangrijk beginsel in de AVG. De #eIDAS maakt daar ernstig inbreuk op! Wat vind jij @wimjmvoermans? GW herziening (discussie) of niet?
#durftevragen

Het klopt wat @WybrenvanHaga hier zegt; dataminimalisatie (het recht om met rust gelaten te worden) is een belangrijk beginsel in de AVG. De #eIDAS maakt daar ernstig inbreuk op! Wat vind jij @wimjmvoermans? GW herziening (discussie) of niet?
#durftevragen
Wybren van Haga @WybrenvanHaga

Als het aan de #EU ligt, hebben we binnenkort allemaal een digitale identiteit. Het wordt gepresenteerd als modern en handig. #BVNL krijgt er de rillingen van. En vele Nederlanders met ons. Wij weigeren van Nederlanders digitale proefkonijnen te maken.

Load More...