Dossier: European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade

In deze serie geef ik op alle 6 hoofdstukken uit de voorgestelde Digitale commentaar vanuit -perspectief. BIM is een afkorting voor Business Management en behandelt de organisatie van de vraag naar informatie. Een hele mond vol, wat eenvoudig gesteld betekent dat een BIM-er verantwoordelijk is voor de van beslissingen. Aangezien veel van onze informatie gedigitaliseerd is of wordt en de vorm waarin dit gebeurt ontzettend belangrijk is voor de functie, heeft deze verklaring mijn bijzondere aandacht.

De kersverse ‘European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade' is kortgezegd de nieuwe Digitale Grondwet voor de EU. Het door de Europese Commissie voorgestelde document (nog niet definitief dus) bevat rechten en waar we onze toekomstige digitale diensten aan zouden moeten voldoen. Architectuur dus. En we weten dat architectuurprincipes vaak ruim en hoog over geformuleerd zijn. Nog niet praktisch toepasbaar dus. Voor de praktische toepassing betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die bepalend zijn voor de vorm en functie die te toepassing moet krijgen. Die keuzes zijn per definitie politiek en belangrijk voor het publiek debat.

Mooie woorden zijn vaak moeilijk te , simpelweg omdat ze voor iedereen een eigen betekenis hebben; het zijn kapstokbegrippen. En dat is dan ook meteen een punt van aandacht. Daar komt de praktische toepassing en de betekenis die digitalisering voor mensen heeft bij elkaar. The proof of the pudding is in the eating.

Tijd dus om betekenis toe te voegen aan een belangrijk stukje tekst. Wat betekent die nieuwe Digitale Grondwet nu eigenlijk voor jou en welke tactische vraagstukken levert dit op?